Föreningsstämman 2024

Kyrkvindens föreningsstämma 2024 kommer att genomföras måndag den 22 april kl 13.00 Stämman genomförs som digitalt möte genom tjänsten Teams. Förutom de stadgeenliga  punkterna på dagordning tillkommer nu också styrelsens förslag till beslut om Kyrkvindens framtid. Handlingar till stämman läggs ut här framåt kommande månadsskifte.

Föreningsstämman 2023

Kyrkvindens föreningsstämma 2023 genomfördes den 24 april kl 14.00 som ett Teamsmöte. Årsbokslut och verksamhetsberättelse genomgick sedvanlig prövning av stämman och efter att revisorernas rapport upplästs kunde den redovisade balans- och resultaträkningen fastställas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Därefter genomfördes val till styrelseuppdragen.

Valberedningens Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. avlämnade beredningens förslag till nya ledamöter. Konstaterades inledningsvis att Niclas Sjöberg som varit styrelsens ordförande i flera år nu hade avböjt omval och stämman valde Björn Falkeblad Järfälla till ny styrelseordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Inger Wahlman Västerås stift, Anne Olofsson Norrköpings pastorat och Birgitta Wrede Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Till ny styrelsesuppleant valdes Bo Larsson Järfälla och Göran Norman omvaldes till suppleant. Kyrkvindens styrelse består härmed av Björn Falkeblad, Göran Jacobsson, Inger Wahlman, Anne Olofsson och Birgitta Wrede. 

Handlingar från stämman kan hämtas här

 

Extra föreningsstämma den 12 maj 2022

Den extra föreningsstämman som skulle hållits den 28 april blev framflyttad till den 7 maj 2022 Även denna genomfördes som distansmöte med Svens­ka kyrkans videotjänst Pexip. Vid stämman fastställdes de föreslagna ändringarna i föreningsstadgan 

Här finns länkar till handlingarna från den extra föreningsstämman

Föreningsstämman 2022

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2021 genomfördes den 7 april 2022 kl 13.00 som digitalt möte med hjälp av videotjänsten Pexip. Stämman förlöpte väl och årsbokslut och verksamhetsberättelse godkändes och fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet varefter val av styrelseledamöter genomfördes. 

Sedvanliga handlingar från stämman kan hämtas här:

Stämman godkände också det förslag till stadgeändring som fanns med i stämmohandlingarna. För att stadgeändringar ska bli giltiga måste de godkännas av två på varandra följande föreningsstämmor och därför kallar styrelsen till en extra förenings­stämma den 28 april kl 13.00 för att behandla detta ärende. Vid den nu genomförda stämman fanns det inte något förslag till valberedning för de kommande åren. Det är genom valberedningen som nya engagerade personer kan nomineras till att bli styrelseledamöter så vi välkomnar verkligen förslag på personer att vara valberedning. Beslut om utse valberedning blir därmed den andra frågan att avhandla på den extra föreningsstämman

Föreningsstämman 2021

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2020 genomfördes fredag den 23 april kl 11.00 som digitalt möte med hjälp av videotjänsten Pexip. Stämman förlöpte väl och årsbokslut och verksamhetsberättelse godkändes och fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet varefter val av styrelseledamöter genomfördes.Verksamhetsåret finns sammanfattat i en presentation som kan laddas ner via länken nedan. Protokoll från stämman kommer att läggas ut här inom kort.

Sedvanliga handlingar från stämman kan hämtas här: