Föreningsstämman 2017

Föreningsstämma 2017 avseende verksamhetsåret 2016 genomfördes den 19 april 2017 kl 13.00 i Stockholms stifts möteslokal. Stämman genomfördes med dagordning enligt föreningens stadgar. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsbokslut godkändes av stämman och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. VD Göran Jacobsson redogjorde översiktligt för årets verksamhet och vad vi har att beakta inför framtiden i en presentation som kan. Samtliga styrelseledamöter omvaldes med Niclas Sjöberg som ordförande och Johan Unger som vice ordförande.  Presentationen som visade kan hämtas här.  Årsbokslutet för 2016 kan hämtas här och protokollet från stämman kan hämtas här.