Föreningsstämman 2019

Kyrkvindens föreningsstämma 2019 hölls den 25 april i Gustav Wasa församlingslokaler på Västmannagatan 63, Stockholm. Till ordförande förn stämman valdes Benny Upphagen Huddinge församling och stämman ngenomfördes därefter på sedvanligt gott maner. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut godkändes varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Efter att val till styrelsen förrättats består nu denna av Niclas Sjöberg som ordförande, Johan Unger som vice ordförande, Björn Falkeblad, Göran Jacobsson samt nytillskottet Brian Wendelman från Hägerstens församling. Styrelsesuppleanter är Nils Furtenbach och Göran Norman. Klicka här för att hämta hämta årsbokslutet och här för att hämta stämmoprotokollet