Föreningsstämman 2020

Kyrkvindens föreningsstämma genomfördes på distans den 27 april kl 13.00 med hjälp av svenska kyrkans videokonferenssystem Pexip. Alla var spända på hur det skulle gå men det fungerade över förväntan. Samtliga deltagare, denna gång 12 till antal, hade i förväg fått stämmohandlingarna tillskickade via e-post och under stämman listades alla i en kolumn på vänstra sidan av videoskärmen. I kolumnen visades "highligts" kring namnen på de personer som vid varje tillfälle hade ordet och stämman kunde genomföras på ett smidigt sätt. Efter genomgång av verksamhetsberättelse och årsbokslut godkände stämman dessa handlingar och årsresultatet fastställdes (dessa handlingar har funnits tillgängliga sedan början av april via länkar härintill). Efter detta förrättades val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter.