Första kvartalet 2023

Produktionen för mars blev lägre än normalt för båda verken då båda körs på reducerad effekt - GG7 i väntan på inre spolning av kylsystemet och GG7 i väntan på beslut om växellådan. Resultatet uppgår ändå  till sammanlagt 959 MWh.

Vind för tre mån