Januari och februari 2023

Kort månad, inte så mycket vind och ett verk som stått stilla nästan hela månaden gav en skral vindfångst i februari. Produktionen för GG7 uppgår till 75 MWh och för GG8 till 458 MWh och totalt blir det 531 MWh. I diagrammet ingår även vindfångsten för 2022

Vind för två mån