Januari till juli 2023

Förväntningarna på en bra julimånad infriades helt för GG8 som har levererat 751 MWh. Det är ett rekordresultat för juli månad som aldrig tidigare uppnåtts. För GG7 blev det 253 MWh vilket motsvarar 1/3 av GG8:as produktion vilket stämmer väl med den effektbegränsning som gäller för verket. Den totala produktionen för månaden uppgår därmed till 1004 MWh (1,004 GWh) vilket också är ett rekord.

Vind för 7 mån