Januari till mitten december 2021

Vindfångsten för kunde ha blivit normal om GG8 kunnat köras på fulleffekt men trots effektreduktionen blev det ändå produktionen 435 MWh. Den 10 december kunde GG8 startas efter kylarbytet och det går nu med full effekt. Efter genomförd invändig fotografering av växellådan på GG7 konstaterades att ett lager har gett upp och maskinen är tillsvidare helt avstängd. Den samlade produktionen för månaden uppgår till 461 MWh. Undersökning om vilka möjligheter som står till buds inför framtiden pågår.

.

Vind för 11 mån