Januari till september 2021

Vindfångsten för september var ungefär normal vilket framgår av den gröna kurvan för GG7. För GG8 blev vindfångsten återigen mager då maskinen går med reducerad effekt i väntan på byte av generatorkylaren och det förväntas kunna genomföras i början av november. Den samlade produktionen för september uppgår till 918 MWh. 

.

Vind för 9 mån