Ny produktionsbas för medlemstilldelning

Av diagrammet framgår att det inte funnits någon produktion från GG7 under november och december vilket gör att den produktionsdelning till medlemmarna som vi införde från våren 2022 inte kunnat fullföljas. För att råda bot på det har vi flyttat produktionsdelningen till GG8 från och med januari 2023. Det bör synas på fakturorna för januari månad. Under tiden GG7 stått stilla har vi grundligt undersökt vilka möjligheter som står till buds och kommit fram till att verket kan rulla på tills vidare med effekten reducerad till  1,2 MW vilket under en normal månad ändå kan generera 3 - 400 MWh.  På sikt måste dock växellådan lyftas ut och renoveras.

.

Vind helt år