Oktober 2021

p>Så har vindfångsten återgått till normala värden för  oktober månad och den genomsnittliga vindhastigheten uppgår nu ca 7,25 m/s vilket är något över förväntat 7,15 m/s. Produktionen för GG7 uppgick till 1 089 MWh och för GG8 till 935 MWh vilket är riktigt bra. För GG7 blev det den 4:de bästa månaden någonsin. Den goda produktionen sammanföll denna gång inte med låga elpriser som brukligt utan tack vare prissäkringen blev det ekonomiska utfallet gott.