Produktion för hela 2022

Nu kan vi summera ihop produktionen för hela 2022 och den slutar på 12 747 MWh. Det är inte så dåligt men kunde ha varit mycket mer om vi inte haft stillestånd för reparationer och underhåll. Nu må man inse att våra två verk har passerat nån form av "bäst för datum" då de till sommaren har rullat på i 14 år.