Vindfångsten för hela 2023

Under december är det fortfarande enbart GG8 som levererar - 388 MWh. För hela 2023 kan vi därmed vi summera ihop vindfångsten till 8 091 MWh eller avrundat till 8,1 GWh. Det är otillräckligt för att verksamheten ska kunna fortsätta och under februari kommer beslut fattas om Kyrkvindens framtid.

Vind för 11 mån