Vindfångsten för september 2023

Vindfångsten även för september uppgår till normalnivån och lite till för GG8. Men för GG7 blev det ingenting. Den totala produktionen för månaden uppgår därmed till 669 MWh (0,669 GWH).

Vind för 9 mån