Vindfångsten i april

Fortsatt svaga vindar under april på grund av ett mycket högtrycksbetonat väderläge. Resultatet stannar på sammanlagt 618 MWh.

Vind för fyra mån