Vindfångsten januari-maj 2024

Vindfångsten för maj 2024 uppgår till totalt för de båda verken 616,39 MWh. GG7 har under maj månad producerat 160,93 MWh. GG8 producerade under maj månad 455,46 MWh.

 

Vind för 11 mån