Vindfångsten januari-mars 2024

Vindfångsten för mars 2024 uppgår till totalt för de båda verken 802,3 MWh. GG7 har under mars månad producerat 133,34 MWh efter att inte ha producerat något på ca ett halvår. GG8 producerade under mars månad 669 MWh.

 

Vind för 11 mån