Vindfångsten januari-februari 2024

Nu har äntligen isen lämnat Skoghall och ordinarie båtar kan därför lämna hamnen och transportera personal till vindkraftverken. Vindfångsten för februari uppgår till 622,1 MWh.

Vind för 11 mån