Januari och februari 2023

Kort månad, inte så mycket vind och ett verk som stått stilla nästan hela månaden gav en skral vindfångst i februari. Produktionen för GG7 uppgår till 75 MWh och för GG8 till 458 MWh och totalt blir det 531 MWh. I diagrammet ingår även vindfångsten för 2022

Vind för två mån

Vindkraften levererar

Så kan vi nu konstatera att vindkraften verkligen levererar och till priser som vänder mot de mera normala. Se den här länken Svensk Vindkraft rapporterar

Ny produktionsbas för medlemstilldelning

Av diagrammet framgår att det inte funnits någon produktion från GG7 under november och december vilket gör att den produktionsdelning till medlemmarna som vi införde från våren 2022 inte kunnat fullföljas. För att råda bot på det har vi flyttat produktionsdelningen till GG8 från och med januari 2023. Det bör synas på fakturorna för januari månad. Under tiden GG7 stått stilla har vi grundligt undersökt vilka möjligheter som står till buds och kommit fram till att verket kan rulla på tills vidare med effekten reducerad till  1,2 MW vilket under en normal månad ändå kan generera 3 - 400 MWh.  På sikt måste dock växellådan lyftas ut och renoveras.

.

Vind helt år

Produktion för hela 2022

Nu kan vi summera ihop produktionen för hela 2022 och den slutar på 12 747 MWh. Det är inte så dåligt men kunde ha varit mycket mer om vi inte haft stillestånd för reparationer och underhåll. Nu må man inse att våra två verk har passerat nån form av "bäst för datum" då de till sommaren har rullat på i 14 år. 

Januari till mitten december 2021

Vindfångsten för kunde ha blivit normal om GG8 kunnat köras på fulleffekt men trots effektreduktionen blev det ändå produktionen 435 MWh. Den 10 december kunde GG8 startas efter kylarbytet och det går nu med full effekt. Efter genomförd invändig fotografering av växellådan på GG7 konstaterades att ett lager har gett upp och maskinen är tillsvidare helt avstängd. Den samlade produktionen för månaden uppgår till 461 MWh. Undersökning om vilka möjligheter som står till buds inför framtiden pågår.

.

Vind för 11 mån