Vindfångsten för maj 2023

Fortsatt mycket svaga vindar och högtrycksbetonat väder under maj. Det är som om vädermakterna nu vill tala om för oss vad vi har att vänta i framtiden . Resultatet stannar på sammanlagt 487,5 MWh.

Vind för fem mån

Vindfångsten i april

Fortsatt svaga vindar under april på grund av ett mycket högtrycksbetonat väderläge. Resultatet stannar på sammanlagt 618 MWh.

Vind för fyra mån

Första kvartalet 2023

Produktionen för mars blev lägre än normalt för båda verken då båda körs på reducerad effekt - GG7 i väntan på inre spolning av kylsystemet och GG7 i väntan på beslut om växellådan. Resultatet uppgår ändå  till sammanlagt 959 MWh.

Vind för tre mån

Januari och februari 2023

Kort månad, inte så mycket vind och ett verk som stått stilla nästan hela månaden gav en skral vindfångst i februari. Produktionen för GG7 uppgår till 75 MWh och för GG8 till 458 MWh och totalt blir det 531 MWh. I diagrammet ingår även vindfångsten för 2022

Vind för två mån

Vindkraften levererar

Så kan vi nu konstatera att vindkraften verkligen levererar och till priser som vänder mot de mera normala. Se den här länken Svensk Vindkraft rapporterar