Januari till juli 2022

Juni och juli bjöd på gott sommarväder men ändå mera vind än brukligt, det är bra då vi nu får vänta in några heta och vindfattiga högsommarveckor i augusti. Den samlade produktionen för juni och juli uppgår därmed till 1 897 MWh.

.

Vind för sju mån

Januari till maj 2022

Efter två månaders svag produktion har nu maj nu levererat över genomsnittet, det är bra trots att många nog saknar den varma försommarsolen. Den samlade produktionen för maj uppgår därmed till 1 357 MWh.

.

Vind för fem mån

Kvartal 1 2022

Här är resultatet för hela första kvartalet och efter två inledande fantastiska produktionsmånader landade mars på något som liknar ett bottenrekord för årstiden med 442 MWh för GG7 och 295 MWh för GG8. Här visas diagrammet för de senaste 12 månaderna sedan mars 2021.

Vind för tre månader

Januari och februari 2022

Med februari månad till ända kan vi konstatera att vindarna har varit stabilt goda i två hela månader och det är ovanligt. Produktionen blev även för februari den högsta någonsin med 1 046 MWh för GG7 och 1 014 MWh för GG8. Fast detta myckna goda har under mars månad avlösts av nästan stiltje. Här visas produktionsdiagrammet för de senaste 12 månaderna sedan februari 2021.

Vind för tre kvartal

November 2021

Den goda vinden minskade under november och det blev inget nytt produktionsrekord, resultatet hamnade strax under normalt för årstiden. För GG7 blev det 740 MWh och för GG8 blev det 665 MWh. Se diagrammet. Det ekonomiska utfallet blir dåligt för GG7 då prissäkringen inte var lagd tillräckligt hög - ingen hade förutsett den ökade efterfrågan på elkraft med åtföljande prisökningar som följd. För GG8 blir det ekonomiska resultatet bättre. Vid månadsskiftet kom reparationsteamet och under vecka 48, med nära nog vindstilla på Vänerns vatten, genomfördes byte av generatorlager på GG8 med ett mycket måttfullt produktionsbortfall.

 

Vind för tre kvartal