Januari och februari 2022

Med februari månad till ända kan vi konstatera att vindarna har varit stabilt goda i två hela månader och det är ovanligt. Produktionen blev även för februari den högsta någonsin med 1 046 MWh för GG7 och 1 014 MWh för GG8. Fast detta myckna goda har under mars månad avlösts av nästan stiltje. Här visas produktionsdiagrammet för de senaste 12 månaderna sedan februari 2021.

Vind för tre kvartal

November 2021

Den goda vinden minskade under november och det blev inget nytt produktionsrekord, resultatet hamnade strax under normalt för årstiden. För GG7 blev det 740 MWh och för GG8 blev det 665 MWh. Se diagrammet. Det ekonomiska utfallet blir dåligt för GG7 då prissäkringen inte var lagd tillräckligt hög - ingen hade förutsett den ökade efterfrågan på elkraft med åtföljande prisökningar som följd. För GG8 blir det ekonomiska resultatet bättre. Vid månadsskiftet kom reparationsteamet och under vecka 48, med nära nog vindstilla på Vänerns vatten, genomfördes byte av generatorlager på GG8 med ett mycket måttfullt produktionsbortfall.

 

Vind för tre kvartal

Oktober 2021

p>Så har vindfångsten återgått till normala värden för  oktober månad och den genomsnittliga vindhastigheten uppgår nu ca 7,25 m/s vilket är något över förväntat 7,15 m/s. Produktionen för GG7 uppgick till 1 089 MWh och för GG8 till 935 MWh vilket är riktigt bra. För GG7 blev det den 4:de bästa månaden någonsin. Den goda produktionen sammanföll denna gång inte med låga elpriser som brukligt utan tack vare prissäkringen blev det ekonomiska utfallet gott.

Andra kvartalet 2021

Under andra kvartalet och efter temporära vingreparationen på GG8har båda verken går klanderfritt hela tiden. Produktionen har varit normal men vinden har varit något under genomsnitt  - se diagram över produktionen nedan. Nu i andra veckan av juli inleds slutliga vingreparationerna på både GG7 och GG8.

 Produktion första halvåret 2021

Första kvartalet 2021

Efter renoveringen av GG7 i januari har båda verken gått helt störningsfritt fram till början av mars. Efter första veckan i mars med mycket hårt väder upptäcktes en skada på en turbinvinge på GG8 och verket togs ur drift. Det dröjde ända till slutet av mars innan vädret tillät reparationsstyrkan gå upp i verket för åtgärda skadan. Efter noggrannare undersökning konstaterades att skadan uppstått vid ett blixtnedslag som inträffade redan i juni förra året, en skada som förvärrats under vintern på grund av frost mm och därför blev den synlig vid optisk inspektion från entrédäcket. En akutlagning har utförts och sedan den 9 april går verket med något reducerad effekt. Den samlade produktion för båda verken uppgår vid månadsskiftet till 3 242 MWH - en produktionsperiod där en månad fallit bort för båda verken.