Kyrkvindens medlemmar

Kyrkvinden ekonomisk förening bildades i juni 2005 av 60 organisatorisk enheter i svenska kyrkan samt 32 förtroendevalda och anställda. Tillsammans samlades ihop 45 MKr och det första vindkraftverket uppfördes och togs i drift i slutet av 2009. Idag, snart 15 år senare är det 55 kyrkliga enheter och 27 privatpersoner kvar i föreningen. Av dataskyddsskäl publiceras inte privatpersonerna här men förteckningen för kyrkliga enheter finns här Lista över kyrkans medlemmar.