Stadgar för Kyrkvinden Ekonomisk förening

Kyrkvinden Ef bildades i juni 2005 och då antogs föreningens första stadgar. Efter detta har det gjorts mindre justeringar av stadgarna vid minst två tillfällen och 2022-05-12 gjordes den senaste ändringen som främst motiverades av ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar men var också en anpassning till dagens behov. Klicka här för att ladda ner nu gällande stadgar Hämta föreningens stadgar