Välkommen till Dalakraft för din el

Kyrkvinden har tecknat avtal med Dalakraft AB som ska hantera Kyrkvindens elproduktion, samt redovisa förbrukning och medlemsnytta till medlemmarna. Avtalet börjar i januari 2024. En förutsättning för att det ska är att Dalakraft får fullmakt av er för att överta elleveranserna och få besked om vilka elmätare som avses. Dalakraft AB kommer att bistå med att kontakta nuvarande elnätsägare och elleverantör för att inhämta information om nuvarande avtalsperiod och information om anläggningar / leveranspunkter samt hantera uppsägningen av löpande avtal. Därför behöver Dalakraft en fullmakt för att hantera processen på uppdrag av Er. Vad behöver församlingen eller privatpersonen göra för att bytet ska bli så smidigt som möjligt?

  1. Fullmakt Fyll i och signera fullmakten till Dalakraft för att inhämta anläggnings- och avtalsinformation samt uppsägning av nuvarande avtal. Obs! Kontrollera att behörig person med mandat att signera (alt skicka med intyg om att att person är behörig
  2. Andelar och årsförbrukning Ange andelsinnehav och de anläggningar (anläggningsid) som blir aktuella. Dalakraft hjälper till med att fördela andelar proportionellt ner på anläggningsnivå. Det förväntade produktionen per andel är satt till 800 kWh per år. Exempel: Om man har en årsförbrukning på 30 000 kWh som täcks till 80% behövs det 30 andelar vilket då motsvarar 24 000 kWh Andelsel.

  3. Förbrukning som är större än vad andelsinnehavet berättigar till För denna förbrukning erbjuder Dalakraft Dala Elfond eller rörligt avtal.

  4. Skicka fullmakten Skicka svarsblanketten till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., alternativt till nedanstående adress: Dalakraft AB Riksvägen 15 795 32 RÄTTVIK

  5. Redovisning av andelsproduktion på elfakturan På fakturan från Dalakraft kommer Er kostnad för er vindkraft el och överskjutande förbrukning redovisas månadsvis - preliminärt. I januari månad efter leveransåret görs en slutavräkning för att säkerställa att medlemmen verkligen fått 800 kWh per andel och årsbasis

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Dalakrafts kundtjänst: E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon: 0771-48 80 00

Vänliga hälsningar

Hols Lillemor Arvidsson Dalakraft AB