Med Dalakraft under 2024 - Ursprungsmärkt el

Ursprungsmärkt el

Som andelsägare i Kyrkvinden kan vi tveklöst säga att vi använder egenproducerad förnybar el. Från och med 2024 kommer den dessutom att levereras till medlemmarna med Ursprungsmärkning vilket är en officiell certifiering som garanterar att det är vindkraftel i kablarna som leds direkt in i våra förbrukningsställen som värmeelement, fläktar, laddstolpar mm. I Svenska kyrkans ramavtal för el hos Fortum ingår obligatorisk den bästa miljömärkningen Bra miljöval och den är än mer omfattande än Ursprungsmärkt förnybar el. Men allt har ett pris och på Fortums elfakturor kostade  Bra miljöval under sommaren 2023 något över 10 öre/kWh. I den el som Kyrkvinden kommer att leverera genom Dalakraft ingår Ursprungsmärkningen till ett pris som för närvarande uppgår till ungefär 6 öre/kWh vilket även det kommer att ingå i medlemspriset. Bilden här visas hur Ursprungsmärkningen förhåller sig till Bra miljöval